Guangdong Modern Dance Company

Tel: +86 20-87049512
Fax: +86 20-87049721
Wechat: gmdcprogram
E-mail: admin@gdmdc.com
Add: Guangdong Modern Dance Company, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province 510075, China

Guangdong Modern Dance Festival

Tel: +86 20-87047371
E-mail: info@gdfestival.cn
Add:G/F Wenxin Lou, 34 Shui Yin Si Heng Lu, Guangzhou 510075, China

Training Centre

Tel: +86 20-87047117
Wechat: GMDCTC
E-mail: workshop@gdmdc.com
Add: Guangdong Modern Dance Company, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province 510075, China

Company Team

Company Director

LIU Qi

 

Deputy Company Director

CHEN Xue

Operations Director

Zhonglei LIU

Artistic Department

Dancer

Belinda ZHANG      LI Jiahao               

ZHANG Yan            LEE Ya-jui              

ZHANG Long          LI Siyu 

WANG Meizhi        GUO Fan           

ZHANG Yuting      FANG Suying 

MIAO Jiawei          LIU Xichao               

Program Department

Manager
Cathy XIE 

Assistant
Edward LIU

Promotion
HE Xiaomin

 

Technical Department

Technical Manager
CHEN Suizhong

Resident Lighting Designer
LOW Shee Hoe

Stage Manager
DENG Zhifeng

Deputy Stage Manager
DENG Yonghao

Wardrobe
GAO Xiaowen

Administration Department

Administration Assistant

Summer WANG

HUANG Wenjing

Finance
DING Jialin

Cashier
ZHONG Minli

General Affairs
SONG Jinling

Janitor
CHEN Zhenying
 

Guangdong Modern Dance Festival

Guest Director

TAN Wei

Project Manager
Tony WU

Project Coordinator

PAN Xiyu

Training Centre

Training Centre Manager
YU Lijun

Program & Training Assistant

ZHANG Congbin